Predikce prezidentských voleb 2018

prof. Ing. Jiří Drahoš DrSc.
Predikovaný podíl hlasů
__.__ %
Průběžný podíl hlasů
__.__ %
Počet sečtených okrsků
__.__ %
Predikovaný vítěz
_
Aktuálně vede
_
Ing. Miloš Zeman
Predikovaný podíl hlasů
__.__ %
Průběžný podíl hlasů
__.__ %
Průběh sčítání

Tento graf ukazuje simulaci průběhu sčítání v prvním kole. Chyba predikce reflektuje realitu. Model je natrénován na datech z voleb do poslanecké sněmovny 2017. Jednou za několik minut je stažena jedna dávka z prvního kola prezidentské volby 2018. Pro potřeby simulace jsou bráni v potaz pouze kandidáti Drahoš a Zeman. Ostatní sloupce jsou zahozeny. Simulace se po čase restartuje.